Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

  • 14 października 2015 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie wręczyli nauczycielom kwiaty i podziękowali za trud włożony w nauczanie.14 października 2015 r. z ... - czytaj dalej
  • Patronem szkoły podstawowej został Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916) wybity pisarz, patriota, obywatel Polski i świata, laureat literackiej nagrody Nobla. Nadanie imienia szkole ...Patronem szkoły podstawowej ... - czytaj dalej
  • 2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA Senat przyjął uchwałę, ustanawiając rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W uzasadnieniu senatorowie podkreślili: „Henryk Sienkiewicz przez swoją ...2016 ROKIEM HENRYKA ... - czytaj dalej

Szkoła

Strona główna » Szkoła

        Szkoła Podstawowa w Wierbce powstała ok. 1850 r. jako szkoła jednoklasowa, prywatna. Jej założycielem był Aleksander Moes, a pierwszym nauczycielem Leonard Gruszczyński.
     W 1978 roku oddano do użytku obecny budynek, w którym funkcjonuje szkoła. W latach 80 – tych jako szkoła ośmioklasowa kształciła corocznie około 350 uczniów.
 
    Od 1999 w związku z reformą oświaty utworzono sześcioklasową  szkołę podstawową i gimnazjum. W tym właśnie roku po likwidacji szkół z oddziałem przedszkolnym i klasami I – III w Wierzbicy i Dobrakowie wszystkie dzieci z tych miejscowości od najmłodszych lat uczęszczają do szkoły w Wierbce. Obwód szkoły stanowią wsie: Wierbka, Sławniów, Kleszczowa, Cisowa, Wierzbica, Dobraków. Do Zespołu Szkół uczęszcza przeciętnie około    300 uczniów.

 W 2001 roku obchodziliśmy jubileusz 150 – lecia istnienia szkolnictwa w Wierbce pod hasłem: „ Nie depczcie przeszłości ołtarzy”. Od tego czasu każdego roku w maju organizowane jest Święto Szkoły. Na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica od dnia 1 września 2005 roku szkoła podstawowa i gimnazjum tworzą Zespół Szkół w Wierbce, a od 2007 roku do zespołu szkół zostało włączone przedszkole, które początkowo mieściło się w oddzielnym budynku, a od 1 września 2009 roku znajduje się w budynku szkoły.

 Patronem szkoły podstawowej jest Henryk Sienkiewicz wybitny pisarz i noblista. Patron został wyłoniony w drodze konkursu, w którym brała udział cała społeczność szkolna. Nadanie imienia szkole nastąpiło podczas uroczystości Święta Szkoły w dniu 25 maja 2004 r. na mocy Uchwały Nr XV/107/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 14 kwietnia 2004 r.

    Od kilku lat reprezentanci naszej szkoły uczestniczą w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich:
- XIV zlot Zamość 2006;
- XV zlot Kołobrzeg 2007;
- XVI zlot Olecko 2008;
- XVII zlot Szczawnica, Nowy Sącz 2009;

   Szkoła współpracuje z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Muzeum to uczniowie odwiedzili podczas wycieczki 13 czerwca 2009 roku.  Ponadto corocznie uczniowie odwiedzają Muzeum w Oblęgorku.


   7 maja 2009 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru, który nasza szkoła posiada jako jedyna w gminie.   Zespół Szkół w Wierbce posiada nowoczesną bazę dydaktyczną m. in. dzięki funduszom z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ułatwia to uczniom zdobywanie wiedzy, kształcenie umiejętności i rozwijanie zainteresowań. W nowoczesnej pracowni komputerowej uczniowie poznają tajniki multimediów.

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym, została wyremontowana w 2005 r.
 


     W roku 2003 rozpoczęła się, trwająca do 2005 roku termomodernizacja budynku szkolnego, polegająca na wymianie okien, dociepleniu budynku oraz przebudowie kotłowni. W 2009 r. zostały  przygotowane sale na przyjęcie przedszkola oraz została przebudowana i zmodernizowana kuchnia dzięki temu zarówno dzieci z przedszkola jak i uczniowie mogą zjeść w szkole obiad.


 Szkoła uczestniczy w Rządowym programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – w roku 2007/2008 i 2008/2009 uczniowie uczęszczali na zajęcia wspomagające rozwój i zainteresowania. W 2009 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu dofinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W szkole realizujemy różne programy i inicjatywy między innymi:
- „Trzymaj formę” – program edukacyjny od roku 2007/2008 wg projektu „Żyj aktywnie, odżywiaj się zdrowo”;
- „Szkoła bez przemocy” – w roku 2008/2009 nasza szkoła zaprosiła do współpracy organ prowadzący szkołę, który sfinansował zatrudnienie psychologa oraz badanie „Diagnoza szkolna”;
- Dzień Promocji Szkoły – zainicjowany w 2008 roku, celem przedsięwzięcia jest promocja szkoły, budowanie jej tradycji, współpraca ze środowiskiem oraz pozyskanie środków na zakup sztandaru.

- konkursy – przedmiotowe, recytatorski, wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, wiedzy pożarniczej, Gminny Przegląd Jasełek, o tematyce sienkiewiczowskiej, e – Twinning, zawody sportowe (turniej tenisa stołowego, piłki siatkowej, halowej).

- sala regionalna – gromadzi eksponaty związane z „małą ojczyzną” oraz minionymi czasami;
- zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły, dzięki współpracy z Fundacją Ekologiczną Silesia.
 
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych, zajmując wysokie miejsca. Wielu należy też do Ludowego Klubu Sportowego „Ospel”, sekcji judo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, która osiąga najlepsze wyniki w gminie i powiecie. Absolwenci szkoły chętnie do niej wracają.

    W zespole szkół pracuje ok. 30 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi. Około ¾ pedagogów posiada podwójne kwalifikacje. Nauczyciele nie tylko uczą, ale są również pomysłodawcami i wykonawcami przedsięwzięć, które wpisują się w działalność edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną szkoły, utrzymują też kontakt z emerytami.
  
W szkole działa sześcioosobowa rada rodziców, wspierając działania nauczycieli.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Wierbce
ul. Szkolna 3, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 67 35 253
e-mail: sekretariat@zswierbka.pl

Wierbka, zespół szkół, pilica, edukacja,
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna