Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

  • 14 października 2015 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie wręczyli nauczycielom kwiaty i podziękowali za trud włożony w nauczanie.14 października 2015 r. z ... - czytaj dalej
  • Patronem szkoły podstawowej został Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916) wybity pisarz, patriota, obywatel Polski i świata, laureat literackiej nagrody Nobla. Nadanie imienia szkole ...Patronem szkoły podstawowej ... - czytaj dalej
  • 2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA Senat przyjął uchwałę, ustanawiając rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W uzasadnieniu senatorowie podkreślili: „Henryk Sienkiewicz przez swoją ...2016 ROKIEM HENRYKA ... - czytaj dalej

Rodo

Strona główna » Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w   Wierbce, z siedzibą ul. Szkolna 3, Wierbka, 42-436 Pilica;
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Bojanek;
      Adres kontaktowy inspektora ochrony danych osobowych: iodo@pilica.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z  prawa
     oświatowego, kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o powszechnym
     ubezpieczeniu w NFZ;
4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne 
      konieczne do realizacji zadań lub realizacji umów;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania.
     Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa
     obowiązującymi w tym zakresie;
7. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce posiada prawo do:
   dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
    danych i wniesienia sprzeciwu; 
8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia
    zgody w dowolnym momencie jak również ma prawo do żądania usunięcia przetwarzanych
    danych osobowych;
9. Podanie danych osobowych jest wymagane.  Konsekwencją niepodania danych
    osobowych będzie pozostawienie bez rozpatrzenia spraw i wniosków  kierowanych do Zespołu
    Szkolno-Przedszkolnego w Wierbce.

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce ma prawo  do  wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Wierbce
ul. Szkolna 3, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 67 35 253
e-mail: sekretariat@zswierbka.pl

Wierbka, zespół szkół, pilica, edukacja,
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna