Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

  • 14 października 2015 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie wręczyli nauczycielom kwiaty i podziękowali za trud włożony w nauczanie.14 października 2015 r. z ... - czytaj dalej
  • Patronem szkoły podstawowej został Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916) wybity pisarz, patriota, obywatel Polski i świata, laureat literackiej nagrody Nobla. Nadanie imienia szkole ...Patronem szkoły podstawowej ... - czytaj dalej
  • 2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA Senat przyjął uchwałę, ustanawiając rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W uzasadnieniu senatorowie podkreślili: „Henryk Sienkiewicz przez swoją ...2016 ROKIEM HENRYKA ... - czytaj dalej

Patron

Strona główna » Patron

Na początku był Chaos, czyli zanim Henryk Sienkiewicz został Patronem szkoły

W roku szkolnym 2001/2002 w wyniku różnorodnych działań podjętych przez nauczycieli i uczniów wyłoniło się kilka postaci, które poszczególne klasy zaprezentowały jako potencjalnych kandydatów podczas Święta Szkoły 29 maja 2002. Byli wśród nich: Mikołaj Kopernik, Janusz Korczak, Maria Konopnicka, Królowa Jadwiga, Wisława Szymborska, Jan Brzechwa, Henryk Sienkiewicz, Maria Skłodowska  - Curie, Aleksander Moes, Adam Mickiewicz.
28 maja 2003 roku na uroczystości Święta Szkoły zespół złożony z nauczycieli, uczniów i rodziców zdecydował, że kandydatem na patrona szkoły zostaje Henryk Sienkiewicz.
W roku szkolnym 2003/2004 podjęto czynności formalne: opracowanie programu nadania imienia, uchwała rady pedagogicznej, wniosek do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole itp.
   
I stała się światłość, czyli nadanie szkole imienia

    Patronem szkoły podstawowej został Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916) wybity pisarz, patriota, obywatel Polski i świata, laureat literackiej nagrody Nobla. Nadanie imienia szkole nastąpiło podczas uroczystości Święta Szkoły w dniu 25 maja 2004 roku na mocy uchwały Nr XV/107/2004 RMiG w Pilicy z dnia 14 kwietnia 2004 roku.
    Dlaczego społeczność szkolna zdecydowała, że właśnie Henryk Sienkiewicz będzie odpowiednim Patronem? Powodów było wiele. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na gorący patriotyzm, który pokazuje m. in. bohaterstwo i wielkość przodków oraz zamiłowanie do Polski i tego, co polskie. Nie można również zapomnieć o artyzmie pisarstwa Sienkiewicza – wspaniały, klarowny język, niemal sensacyjna fabuła, wyraziste charakterystyczne sylwetki bohaterów barwność i dynamizm obrazów, niezwykłość sytuacji, wreszcie sienkiewiczowski humor. Należy także podkreślić, iż utwory Sienkiewicza niezmiennie wzruszają i budzą uczucia. Niejedna osoba spośród nas pamięta poruszające sceny oblężenia Zbaraża, śmierć Michała Wołodyjowskiego, czy też zabawne opowieści i fortele imić pana Zagłoby. Nie można pominąć faktu, że Henryk Sienkiewicz mocno akcentował w społeczeństwie postulat służby narodowej, mówiąc, że Idea ojczyzny powinna zajmować pierwsze miejsce w duszy i w sercu człowieka.
    Henryk Sienkiewicz był pracowitym i szlachetnym człowiekiem, tworzył z radością pisania, możnością utrwalania rzeczy dobrych, mądrych i pięknych.

Kolejny ważny dzień, czyli poświęcenie sztandaru

    W dniu 7 maja 2009 roku odbyło się poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce, ufundowanego przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i sympatyków szkoły – sztandaru, który jest znakiem jednoczącym i reprezentującym społeczność szkoły.
    Uroczystości odbywały się w kościele oraz w szkole. Wybrano poczet sztandarowy oraz stworzono ceremoniał, związany ze sztandarem, który zapisany jest w programie wychowawczym.


Wierni dziedzictwu, czyli elementy sienkiewiczowskie w szkole

W szkole na wprost wejścia głównego znajduje się tablica, ufundowana w hołdzie Sienkiewiczowi, upamiętniająca nadanie szkole imienia. Nad tablicą zawieszony jest portret, przedstawiający Henryka Sienkiewicza, który namalowała nauczycielka plastyki pani Małgorzata Głąb. Wokół ścianki, na której umieszczona jest tablica i portret, znajdują się gabloty ze sztandarem i osiągnięciami uczniów. W gabinecie dyrektora szkoły wisi też obraz Kwiaty z elementami oświaty, autorstwa pani Zofii Pustułkowej – Kowalczyk, absolwentki szkoły w Wierbce.
    W salach lekcyjnych i na korytarzu znajdują się gazetki tematyczne związane z twórczością patrona szkoły. W bibliotece gromadzone są materiały, opracowane przez nauczycieli i uczniów oraz pozyskane z innych źródeł, dotyczące Henryka Sienkiewicza. Prowadzona jest księga pamiątkowa, kronika związana z działalnością wokół patrona oraz teczki z materiałami ze zlotów szkół sienkiewiczowskich. Podczas Święta Szkoły oraz w ciągu roku przygotowywane są konkursy i inscenizacje na podstawie utworów Henryka Sienkiewicza. Szkoła posiada sztandar i ceremoniał z nim związany.

Szkoła współpracuje z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, ponadto uczniowie corocznie odwiedzają Muzeum w Oblęgorku. W 2009 roku odbyliśmy wycieczkę m. in. do Woli Okrzejskiej oraz miejsc związanych z Henrykiem Sienkiewiczem. Po muzeum oprowadzał nas pan Antoni Cybulski – dyrektor muzeum, pasjonat Henryka Sienkiewicza oraz pomysłodawca Ogólnopolskich Zlotów Szkół Sienkiewiczowskich.

    Od 2006 roku reprezentanci naszej szkoły uczestniczą w lotach szkół sienkiewiczowskich. Byliśmy w Zamościu, Kołobrzegu, Olecku, Nowym Sączu. Ideą zlotów, obok przypomnienia, utrwalania i ukazania geniuszu Henryka Sienkiewicza i jego dzieł, jest poznanie i promowanie pracy szkół, związanej z działalnością swego Patrona i ukazywanie piękna naszego kraju. W 2006 roku z rąk pana Antoniego Cybulskiego otrzymaliśmy statuetkę dla nowo odkrytej szkoły sienkiewiczowskiej. W 2009 roku uczeń naszej szkoły – Adrian Kłysiński dostał nagrodę za III miejsce w konkursie fotograficznym „Kącik patrona”.

 

 

 


 Quo vadis?, czyli idź przez życie tak, by ślady Twych stóp przeżyły Ciebie

    Naszym zamierzeniem jest, aby Patron żył w naszej szkole, aby nie był martwym punktem w jej historii. Chcemy, aby dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi promowane były takie wartości jak: dobro, prawda, piękno i patriotyzm.
    Podejmowane w tym celu działania mają charakter ciągły i systematyczny np. : konkursy wewnątrzszkolne i organizowane w związku ze zlotami, gazetki tematyczne, prowadzenie teczek Sienkiewiczowskich, lektura jego książek. Niektóre miały wyjątkowy charakter i oprawę np.: poświęcenie sztandaru,  ślubowanie pocztu sztandarowego. Inne z działań są konieczne w związku z przedsięwzięciami, które realizuje szkoła – opracowanie folderu, prowadzenie strony internetowej.

    Planujemy zrealizować w przyszłości np.: Regionalny Zjazd Szkół Sienkiewiczowskich, konkurs na hymn szkoły z motywem Sienkiewiczowskim,  publikację o działaniach dydaktyczno – wychowawczych wokół Patrona.OGÓLNOPOLSKIE ZLOTY SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH

Zespół Szkolno Przedszkolny w Wierbce
ul. Szkolna 3, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 67 35 253
e-mail: sekretariat@zswierbka.pl

Wierbka, zespół szkół, pilica, edukacja,
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna